Electric Field PhET Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field PhET Lab
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Field, Electric Field Lines
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Amy Hayes
Skole / Organisasjon Flowery Branch High School
Lastet opp 23.01.15
Oppdatert 23.01.15