Molecule Shapes - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Shapes - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions used with the Molecule Shapes simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord 3D, VSEPR, molecule shape
Simuleringer Molekylform (HTML5), Molecule Shapes


Forfattere Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 08.07.15