Natural Selection Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection Activity
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere A.H.
E-post for kontakt angelenia.huy@gmail.com
Skole / Organisasjon SJSU
Lastet opp 15.10.14
Oppdatert 15.10.14