Energy Skate Park-NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park-NGSS aligned
Beskrivelse NGSS aligned lesson.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, KE, PE
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 24.08.14
Oppdatert 27.05.15