Energy Transformations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Transformations
Beskrivelse In this lab, students use the Energy Pie Chart function to investigate how the energy of the skater changes through his/her motion.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy transformations
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14