Total Internal Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Total Internal Reflection
Beskrivelse Students have the opportunity to experiment with total internal reflection and then derive and apply the formula for the critical angle
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bending Light, Light, Reflection, Refraction, Total Internal Reflection
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Shawn Templin
E-post for kontakt stemplin@htps.us
Skole / Organisasjon Hillsborough High School
Lastet opp 01.05.14
Oppdatert 01.05.14