Making Molecules


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Making Molecules
Beskrivelse Students will use the simulation to construct molecular models, name the compounds and draw ball and stick models. Students will also make their own compounds and identify them.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ball and stick models, Naming compounds, polar/nonpolar bonds
Simuleringer Bygg et molekyl


Forfattere Paul Grafstrom
Skole / Organisasjon Roseau School District 682
Lastet opp 24.03.14
Oppdatert 24.03.14