States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord matter, states
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Christine Samuel
E-post for kontakt christinesamuel25@gmail.com
Skole / Organisasjon CUNY Hunter College
Lastet opp 09.03.14
Oppdatert 09.03.14