Satellite Motion Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Satellite Motion Lab
Beskrivelse Students investigate Newton's Synthesis as well as Kepler's Laws. Students will create a stable circular solar system by finding the value of G the simulation employs.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord G, Kepler's Laws, Universal Gravitational Constant
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Scott Goelzer
Skole / Organisasjon Coe-Brown Northwood Academy
Lastet opp 13.05.13
Oppdatert 13.05.13