Gas Properties Modular Homework Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Modular Homework Activity
Beskrivelse This activity has 5 modules: - Explore the Simulation - Kinetic Energy and Speed - Kinetic Molecular Theory of Gases - Relationships between Gas Variables - Pressure and Mixtures of Gases After exploring the simulation, students can do the other modules in any order.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas properties, gases, kinetic molecular theory, pressure
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich
Skole / Organisasjon PhET and University of Colorado Boulder
Lastet opp 06.05.13
Oppdatert 13.08.19