Gas Properties Modular Homework Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Modular Homework Activity
Beskrivelse This activity has 5 modules: - Explore the Simulation - Kinetic Energy and Speed - Kinetic Molecular Theory of Gases - Relationships between Gas Variables - Pressure and Mixtures of Gases After exploring the simulation, students can do the other modules in any order.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas properties, gases, kinetic molecular theory, pressure
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich
E-post for kontakt Julia.M.Chamberlain@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET and University of Colorado Boulder
Lastet opp 06.05.13
Oppdatert 13.08.19