The Moving Man: Velocity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Moving Man: Velocity
Beskrivelse Students will use The Moving Man to understand time and velocity and to track movement using charts.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Demonstrasjon
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Charts, Velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Cindi Clarke
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 15.03.13
Oppdatert 15.03.13