Moving Man: Pos and Vel Graphs A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Pos and Vel Graphs
Beskrivelse This activity is used to introduce the idea of velocity graphs to students already familiar with position graphs. It has students collect numerical position and velocity data to graph by hand, and has them calculate slopes of the graphs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, data, graphs, position, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Tom Reeve
Skole / Organisasjon Lincoln High School
Lastet opp 27.02.13
Oppdatert 27.02.13