The Maze Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Maze Game
Beskrivelse Virtual Laboratory on Motion
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Game, Kinematics, Maze, Motion
Simuleringer Maze Game


Forfattere Patrick Foley
Skole / Organisasjon Little Rock Central High School
Lastet opp 20.09.12
Oppdatert 20.09.12