Convex and Concave Lens Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Convex and Concave Lens Lab
Beskrivelse This lab mirrors the more traditional lens lab.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord concave, convex, lab, lens, optics, ray
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Kristin Michalski
E-post for kontakt mickri@easttroy.k12.wi.us
Skole / Organisasjon East Troy High School
Lastet opp 17.04.12
Oppdatert 18.05.16