Radioactive Dating Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactive Dating Game
Beskrivelse An activity designed for 9th-grade Earth Science students
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord earth science, fossils, radioactivity
Simuleringer Spill om radioaktiv datering


Forfattere Kevin Fairchild
E-post for kontakt science@iguanasuite.net
Skole / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lastet opp 25.02.12
Oppdatert 25.02.12