Energy Skate Park Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Basics
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, kinetic energy, middle school, potential energy
Simuleringer Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Noah Podolefsky
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 21.02.12
Oppdatert 21.02.12