Finding the speed of a wave on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding the speed of a wave on a string
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord frequency, period, wave speed, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere J. Howard
E-post for kontakt jehoward@forsyth.k12.ga.us
Skole / Organisasjon SFHS
Lastet opp 15.02.12
Oppdatert 15.02.12