Thermodynamics of Skating


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Thermodynamics of Skating
Beskrivelse Students work through a guided inquiry to measure effects of different variables on the skater then use what they learn to design appropriate tracks and explain reasoning for each design. About 40 minutes needed to complete.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation, Energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Joel Barthel
Skole / Organisasjon MLHS
Lastet opp 10.02.12
Oppdatert 10.02.12