Molecule Polarity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Polarity
Beskrivelse The activity was used in undergraduate recitations on polarity, and provides a guided inquiry of the simulation. Students explore and answer questions on the first two tabs, and then predict the bond and molecular dipoles for real molecules in the third tab.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bonding, dipole, electronegativity, molecules, phet, polarity
Simuleringer Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet


Forfattere Julia Chamberlain, Kelly Lancaster
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 31.01.12
Oppdatert 26.07.17