Outlining Bonding vs. Shape Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Outlining Bonding vs. Shape Polarity
Beskrivelse Build off ideas from activities that were already present for the simulation.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Chemical Bond, Molecular Dipoles, Polar/Nonpolar Molecules
Simuleringer Molekylpolaritet


Forfattere Amanda Zullo
Skole / Organisasjon Saranac Lake High School
Lastet opp 02.01.12
Oppdatert 02.01.12