Pendulum Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Energy
Beskrivelse Analyzes the potential and kinetic energy exchanges for a swinging pendulum. Also connects centripetal acceleration and force to the swinging pendulum.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kinetic Energy, Pendulum, Potential Energy
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Denise Wetli
Skole / Organisasjon Wake Technical Community College
Lastet opp 03.11.11
Oppdatert 03.11.11