Electrical Potentials Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrical Potentials Lab
Beskrivelse Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electrical Potentials, Electrical Fields, Voltage
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Kevin Sandusky
Skole / Organisasjon Bluffton High School
Lastet opp 01.09.11
Oppdatert 01.09.11