Standing Waves Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Standing Waves Exploration
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Interference, Standing Waves, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere N Whipple
Skole / Organisasjon West High School
Lastet opp 31.08.11
Oppdatert 31.08.11