Introduction to the Covalent Bond


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Covalent Bond
Beskrivelse Introduction to the covalent bond, bond strength, bond dissociation energy, and bond length.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bond dissociation energy, bond strength, covalent bond
Simuleringer Atominteraksjoner


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 30.06.11
Oppdatert 30.06.11