Intro to Parallel & Series Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Parallel & Series Circuits
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits Parallel series amperage resistance
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Lucien Blain
Skole / Organisasjon Msgr McClancy High School
Lastet opp 18.04.11
Oppdatert 18.04.11