Oscillations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Oscillations
Beskrivelse
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, oscillations, period
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11