The Peninsula of Nuclear Stability


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Peninsula of Nuclear Stability
Beskrivelse Students build the possible isotopes of the first ten elements and explore and record the stability of the isolated neutron and the possible combinations of protons and neutrons. Students are expected to infer about the role of the neutron in stabilizing the nucleus and learn about the Peninsula of Nuclear Stability.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Isotopes, Nuclear Stability, Peninsula of Stability
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 27.11.10
Oppdatert 27.11.10