PhET Collision Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Collision Lab
Beskrivelse Inquiry based lesson. I used this in class with a calculus-based intro physics course. Can be used as a 90 minute or 50 minute lesson. See notes doc.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation of momentum, elasitc, inelastic.
Simuleringer Collision Lab (HTML5), Støt-laboratorium


Forfattere Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 05.11.10
Oppdatert 12.03.21