PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel PhET Collisions
Beskrivelse This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Consevation of Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Brent Olyowski
E-post for kontakt bolyowsk@jeffco.k12.co.us
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 05.11.10
Oppdatert 05.11.10