PhET Collisions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Collisions
Beskrivelse This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Consevation of Momentum
Simuleringer Collision Lab (HTML5), Støt-laboratorium


Forfattere Brent Olyowski
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 05.11.10
Oppdatert 12.03.21