Exploring electric charges


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring electric charges
Beskrivelse Students explore the interaction between charged objects, or charged and neutral objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, electric charges, repulsion
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet, John Travoltage


Forfattere dorina kosztin
E-post for kontakt kosztind@missouri.edu
Skole / Organisasjon univ of missouri columbia
Lastet opp 18.10.10
Oppdatert 18.10.10