Exploring electric charges


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring electric charges
Beskrivelse Students explore the interaction between charged objects, or charged and neutral objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, electric charges, repulsion
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet, John Travoltage


Forfattere dorina kosztin
Skole / Organisasjon univ of missouri columbia
Lastet opp 18.10.10
Oppdatert 18.10.10