Faraday Experiment Self Directed Learning


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Faraday Experiment Self Directed Learning
Beskrivelse A self directed webquest type activity for students to get the concepts behind
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electricity Magnetism
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Chris Cochran
Skole / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lastet opp 24.03.10
Oppdatert 24.03.10