Limiting Reactants A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Limiting Reactants
Beskrivelse This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in Introductory Chemistry.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Atoms, Chemical equation, Coefficients, Excess reactant, Leftovers, Limiting reactant, Molecules, Products, Reactants, Reaction, Sandwich, Subscripts
Simuleringer Reaktanter, produkter og rester


Forfattere Kelly Lancaster, Kathy Perkins
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 18.03.10
Oppdatert 21.03.11