Phet Nuclear Fission Simulation Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Nuclear Fission Simulation Lab
Beskrivelse This is basically the same lab as K.Gates but I made a few modifications to some of the questions
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord nuclear energy, nuclear fission
Simuleringer Fisjon


Forfattere Drew Isola
Skole / Organisasjon Allegan High School
Lastet opp 17.03.10
Oppdatert 21.03.10