Lady Bug Revolution Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lady Bug Revolution Activity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord rotational motion, rotational velocity, tangential velocity
Simuleringer Ladybug Revolution


Forfattere Zak Shuster
Skole / Organisasjon Gateway High School
Lastet opp 21.02.10
Oppdatert 21.02.10