Newton's Laws and the Lunar Lander


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Newton's Laws and the Lunar Lander
Beskrivelse In this activity, students will investigate the nature of Newton's laws. Additionally, students will collect data from the simulation and make predictions about the moon, and the lander.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, force, newton's laws, projectile motion, weight
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere sam wheeler
Skole / Organisasjon enloe high school
Lastet opp 14.11.09
Oppdatert 14.11.09