Lunar Lander/ Fun Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lunar Lander/ Fun Game
Beskrivelse This is a lab I wrote to determine the maximum velocity of the lunar lander on the moon. I am in Trish Loeblein's college physics class.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Graph Interpretation, Gravity, Inquiry, Maximum Velocity, Rockets
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere Chris Lierheimer
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 27.02.09
Oppdatert 05.07.13