Projectile Motion Lab Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Lab Exploration
Beskrivelse The lab uses the simulation to explore under what conditions air reistance plays a factor in projectiles, then explores how the components of the initial velocity of a projectile determine its trajectory
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance, projectiles
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Jason Rott
Skole / Organisasjon Brownsburg Community School Corporation
Lastet opp 05.12.08
Oppdatert 05.12.08