Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park - Four activities (Inquiry Based)
Beskrivelse This is a pdf of all four of my activities using Skate Park. The Word versions, tracks, and clicker questions can be downloaded separately by viewing the individual activities.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, motion, phet
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 21.10.08
Oppdatert 20.07.13