Lab. Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Lab. Waves
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord diffraction, reflection, velocity, waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Marsha Harden
E-post for kontakt marshaharden@katyisd.org
Skole / Organisasjon Katy Independent School District
Lastet opp 08.05.08
Oppdatert 08.05.08