Bohr model of the atom for Chemistry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bohr model of the atom for Chemistry
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Bohr, chemistry, spectroscopy
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Emily Haynes
Skole / Organisasjon Centaurus High School
Lastet opp 31.03.08
Oppdatert 31.03.08