Waves Review


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves Review
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord harnomics, resonance, standing waves, waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Michael F. Gallo
E-post for kontakt mfgallo@cps.edu
Skole / Organisasjon Whitney Young Magnet HS
Lastet opp 08.02.08
Oppdatert 08.02.08