Roller Coaster Physics Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Roller Coaster Physics Investigation
Beskrivelse An inquiry-based activity that strengthens understanding about energy conservation. Students design roller coaster tracks and test them. Post-lab questions include ideas about circular motion as well.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, conservation of energy, kinetic, potential
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Scott McCurdy
Skole / Organisasjon St Mary's County Public Schools
Lastet opp 05.05.08
Oppdatert 14.11.08