The Ramp--Conservation of Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Ramp--Conservation of Energy
Beskrivelse A good introduction or assessment about conservation of energy. Also explores idea of friction as related to heat and transfer of energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy kinetic potential heat conservation
Simuleringer Rampa


Forfattere Chris Cochran
Skole / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lastet opp 20.09.07
Oppdatert 20.09.07