Wave Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Motion
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere unknown unknown
Skole / Organisasjon unknown
Lastet opp 10.09.07
Oppdatert 25.04.08