Reactions and Rates: Learning Goals from the design team (Inquiry Based)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactions and Rates: Learning Goals from the design team (Inquiry Based)
Beskrivelse Linda and I were on the design team for the simulation and wrote the learning goals that we would like to see the simulation help students achieve. I have written a series of activities that I used in my high school class that are posted in the activity database as well. This list includes more ideas than I used.
Emne Kjemi
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Equilibrium, Kinetics, chemistry, molecule, phet activity
Simuleringer Reactions & Rates


Forfattere Trish Loeblein, Linda Koch
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 25.06.07
Oppdatert 07.07.13