Projectile Motion Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Investigation
Beskrivelse This activity allows students to explore the topic of projectile motion. There is no math emphasized as I used this to introduce projectile motion, but students are expected to gain strong conceptual understanding of the topic.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Robert Kennedy
Skole / Organisasjon Hereford High
Lastet opp 20.05.07
Oppdatert 22.11.08