John Travoltage


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel John Travoltage
Beskrivelse To experiment with gain a greater understanding of static electricity in our everyday life.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer John Travoltage


Forfattere Gretchen Swanson
E-post for kontakt gswanson@jeffco.k12.co.us
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07