Model of the Hydrogen Atom - Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Model of the Hydrogen Atom - Exploration
Beskrivelse The different models of the atom will be investigated in this activity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Quantum Mechanics
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere curt miller
Skole / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lastet opp 31.03.07
Oppdatert 18.09.07