Finding Wave Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding Wave Properties
Beskrivelse This is an activity we use in 9th grade physics towards the beginning of the wave unit. The students' learning goals are: 1) Calculate and measure different wave characteristics (frequency, period, amplitude, wavelength). 2) Describe the relationships among each of these wave characteristics We introduce these concepts first in class and then do the simulation the next day.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Karen King, Stephan Graham
Skole / Organisasjon Denver School of Science and Technology
Lastet opp 02.03.07
Oppdatert 28.04.15