Virtual Ripple Tank


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Ripple Tank
Beskrivelse Students will investigate wave properties (speed in a medium, reflection, diffraction, interference) using the PhET virtual ripple tank.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Craig Young
Skole / Organisasjon Stanford University
Lastet opp 02.02.07
Oppdatert 16.10.10